Zmluvy

 23.11.2015 Audit                                             Ing. Vladimír Vaščák 2014 – Zmluva audit29.2.2016  Program rozvoja obce                                 Artcomp, s.r.o.            zmluva-o-diele-c-1

15.6.2016  audit                                               Ing. Vladimír Vaščákzmluva- auditorskych-sl.2015

1.3.2016     životné prostredie                   ODPADservis s.r.o  KE    poskytovani-sluz

27.1.2017   ver. služby                                 Orange, Slovensko, a.s.Zmluva o poskytovaní 27.1.2017  ver.služby                                   Orange Slovensko, a.s.Zmluva o poskytovaní 27.1.2017 ver.služby                                    Orange Slovensko, a.s.Zmluva o poskytovaní

28.1.2017  živ.prostredie                         Brantner Nova, s.r.o.Zmluva o prenájme reklamnej 

28.1.2017 živ.prostredie                          Brantner Nova, s.r.o.Zmluva o zbere, odvoze a z. 05.2.2017  živ.prostredie                         Brantner Nova, s.r.o.Dodatok č. 15 k zmluve o zbere, o.

Dátum
Popis
Poskytovateľ
7.10.2013 Zber a spracovanie elektroodpadu H+EKO, spol s.r.o. Košice 2013 – Zber a spracovanie elektrodpadu
26.9.2013 Regenerácia centra obce MMVH, s.r.o. 2013 – Zmluva Regenerácia
2.9.2013 Audit Ing. Vladimír Vaščák 2013 – Zmluva audit
25.8.2013 Projektová dokumentácia Enviroline, s.r.o. 2013 – Projektová dokumentácia

06.2.2017  živ.prostsredie                      ENVI-PAK, a.s.Zmluva VSN0907201543 s ENVI-PAK

10.2.2017 živ. prostredie                        ENVI-PAK, a.s.Príloha č.1 k zmluve VSN0907201543

30.06.2017 audit 2016                            Ing. Vaščák Vladimír Zmluva o poskyt. audit. služieb

30.06.2017 právne služby                     JUDr. Roman Škerlík – Zmluva o poskyt. právnej pomoci

30.06.2017 živ.prostr.                              Brantner Nova, s.r.o. Dodatok č. 16 k zmluve o zberu